Bostadsrättsförening

Fastighetsägare & Ansvarig!


I en brf. förening är alla fastighetsägare, men det är styrelsen som har det juridiska ansvaret inför Lagen om Skydd mot Olyckor.

Hyr man dessutom ut verksamhetslokaler så är det mycket viktigt att informera dem om deras skyldighet att följa lagen och utföra SBA-egenkontroller, samt tillse att dessa utförs på rätt sätt och återrapporteras till styrelsen.

Med vårt Allti1-avtal kan ni sova gott. Ta en kontakt så löser vi resten!