Fastighetsägare

Ansvarsfrågor & Information


Fastighetsägaren har det juridiska ansvaret att utföra brand & säkerhetsbesiktningar i fastigheten. Hålla med skyddsutrustning för brand, utrymning och räddning, samt skapa rutiner för SBA-arbetet i alla allmänna ytor i fastigheten enligt Lagen om Skydd mot Olyckor

Samt ansvara för information till lokalhyresgästerna om deras lagskyldigheter och tillse att SBA-egenkontroller utförs på rätt sätt och att de återrapporteras, samt tillse att en långsiktig utbildnings plan finns för brand & utrymningsövningar i hela fastigheten.

Gör inte hyresgästen detta på rätt sätt faller ansvaret tillbaka på fastighetsägaren, samtidigt som kanske ingen längre lever upp till försäkringsvillkoren!

Rätt avtal - Mindre problem 


Därför är det mycket viktigt att formuleringarna i hyresavtalet blir korrekta från början och tänk på att vissa ansvarsfrågor ej går att avtala bort. 
Innan man säger ja till en ny verksamhet i fastigheten är det mycket viktigt att först ta reda på vilka krav som ställs och vilka konsekvenser detta kan få.

Med 30 års erfarenhet av ständigt skärpta lagar och försäkringsvillkor har vi sett stora problem och "missförstånd" i avtalen, -därför har vi lagt ner mycket kraft för att få fram det perfekta hyresavtalet med ett 
Trygghetspaket där All Säkerhet ingår i hyran.
Nu kan båda parter leva upp till alla lagar, regler och försäkringsvillkor.

Det ska vara enkelt att ta ett klokt beslut! 

Ta en kontakt så löser vi resten!