Brandövning - SBA-Utbildning - Brand/Utrymningsgrupp

Brandövning för hela personalen


Grund utbildningen lägger vi alltid hos er, då det ingår en säkerhetskontroll av företaget för att identifiera eventuella risker eller brister. 
Vi börjar inne med en teoretisk del på ca 1,5 tim och en praktisk del ute på ca 0,5 tim, där alla får prova på att släcka brand med öppen låga.

Kostnad 2.500:- + 250:-/person för släckmedel. 
Avtalskunder betalar endast 250:-/person
Kostnadsfritt för 
Allti1-kunder och hyresgäster med Trygghetspaket som ingår i hyran.

SBA-Utbildning för brandgrupp


En heldagsutbildning där brandgruppen först genomgår en grundutbildning, sen fortsätter vi med grunderna i Lagen om Skydd mot Olyckor och säkerhetsbesiktningens grunder. Tillsammans går vi en skydds och SBA-rond på företeget och dokumenterar, samt att ansvarsuppgifterna delas upp och dokumenteras. Avslutningsvis diskuterar vi brandgruppens uppstart och viktigaste/akuta arbetsuppgifter.

Kostnad 2.500:-/person minimun 4 personer och max 10. 
Kundanpassad fortsättningskurs för brandskyddsansvariga/Utrymningsledare 4 tim 1.500:-/person, 4-10pers. 
Kostnadsfritt för 
Allti1-kunder och hyresgäster med Trygghetspaket som ingår i hyran.

Ta en kontakt så planerar vi!