Förvaltare  

Förväntningar & Ansvar


Som förvaltare är det viktigt att reda ut vad fastighetsägarna förväntar sig och hur avtalen ser ut, men oavsett så är det alltid fastighetsägarna som har det yttersta juridiska ansvaret inför Lagen om Skydd mot Olyckor

Ofta förväntar sig fastighetsägarna att all skötsel ingår i förvaltningen och SBA-arbetet lämnas ibland över utan kontroll, trots att ägaren är juridiskt ansvarig. 

Med vårt Allti1-avtal tillsammans med ett Trygghetspaket för hyresgästerna där allt igår i hyran löser vi alla missförstånd och problem en gång för alla.

Det ska vara enkelt att ta ett klokt beslut!
 


Ta en kontakt så löser vi resten!