Brandskydd & SBA

Utrymning 


Brandvarning, utrymningsskyltning och utrymningsplanering är de viktigaste produkter och tjänster vi levererar. Tyvärr stöter vi ofta på brister när vi är ute på besiktningar, så låt oss göra en genomgång av er verksamhet/fastighet och lägga upp en plan om hur vi ska hjälpa er med rätt skydd, så rätt väg hittas i tätt tid. Sen är det mycket viktigt att fortsätta med sitt interna SBA-arbete.

Brandsläckning


Förebyggande brandskyddsarbete med rätt brandsläckare på rätt plats! Tyvärr upptäcker vi många tanke missar, när t.ex brandsläckare placerats för nära den riskpunkten som man har tänk skydda och vid en eventuell brand kommer man inte åt den eller så har den fel släckmedel. Hur ser det ut hos er och tar försäkringen en eventuell sanering?
Låt oss göra en besiktning för säkerhetsskull.