Brandskydd & SBA

Utrymningsanalyser


Det finns många viktiga delar i säkerhetsarbetet, men utrymningsanalysen är den absolut viktigaste! Det spelar ingen roll hur mycket man har satsat på säkerheten om man inte vet hur allt och alla samverkar vid ett skarpt läge! 

Vanliga frågor


Hör vi brandlarmet här? Behöver vi utrymningsplaner? Hur långt får det vara till en nödutgång? Hur många får man vara här? Vad händer om strömmen går? Vad behöver utrymningsledaren ha för kunskap? Var ska vi samlas?