Juridiskt ombud

Tvist


Ibland ställs vi inför knepiga situationer och behöver någon att stötta sig på i en juridisk tvist eller liknande, då kan det vara skönt att veta att vi finns.

Avtalsfrågor


Vi sitter ofta med vid förhandlingar, då det ibland krävs att någon sakkunnig talar om varför pris eller avtal inte går att acceptera. Vårt 
avtal med Trygghespaket där både fastighetsägare och hyresgästen blir nöjda.