Brandskyddsdokumentation

Dokument reglerad i lag


Sen 1994 är det lag på att alla fastigheter skall ha en brandskyddsdokumentation, endast friggebodar upp till 15 m2 är undantagna. Om någon renovering eller förändring sker i fastigheten måste dokumentationen uppdateras. Är fastigheten äldre och saknar dokumentation måste hela fastigheten innefattas i dokumentationen.
Kontakta oss först, så vi hjälper till med hela processen! 

Fastighetens säkerhetsdokument


Dokumentationen är fastighetens viktigaste dokument, då den ligger till grund för försäkringar och SBA-protokoll!
Funderar man på att förvärva en fastighet, så fråga alltid efter alla dokumentationer och låt oss analysera dem, så ni inte betalar ett överpris, eller får några otrevliga överraskningar i framtiden. Kommer vi in för sent kan det bli onödigt dyrt!
Eller så hjälper vi er att få bättre betalt!