Brandskyddsbeskrivning

Brand & Säkerhet


Vi upprättar brandskyddsbeskrivningar inför nybyggnationer och renoveringar, där alla steg i byggprocessen beskrivs. Under byggtiden kanske entreprenörerna har andra brandtekniska lösningar och då är det mycket viktigt att beskrivningen revideras. 

Brandskyddsdokumentation


När byggnationen är klar utför vi en slutbesiktning och brandskyddsbeskrivningen uppdateras och byter namn till brandskyddsdokumentation, som sedan ligger till grund för b.la. försäkringar och SBA-arbetet och är fastighetens värdehandling.