Bygglovshandlingar

Byggprocessen 


Vi hjälper till med hela eller delar av bygglovshandlingarna, kanske har du redan egna ritningar och behöver bara hjälp med att ta fram brandskyddsbeskrivningen med brandtekniska lösningar. Men vi kan vara med och stötta i alla skeden med råd och uppföljande besiktningar.

Projektering


Vi strävar efter att bli inkopplade i ett så tidigt skede som möjligt, för att de brandskyddstekniska åtgärder skall kunna arbetas in i projektet.
De blir oftast stora ekonomiska vinster om vi får fungera som en naturlig del i hela processen från tanke till slutbesiktning.