Dokumentationer Brandskydd & SBA

Dokument reglerade i lag


1994 Blev brandskyddsdokumentationen reglerad i lag och blev fastighetens viktigaste handling. 
Den ligger till grund för bygglov, försäkringar samt Lagen om Skydd mot Olyckor.
Saknas den, eller ej blivit uppdaterad vid ombyggnader och förändringar genom åren, så är det omöjligt att bedriva ett seriöst SBA-arbete och det värsta av allt, försäkringarna kanske inte gäller fullt ut. Med vårt 
Allti1-avtal uppdaterar vi dokumentationerna löpande!

Köpa, sälja eller hyra


Om ni ska köpa en fastighet, så tänk på att fråga efter dokumentationer och be oss granska dessa. Vi har hjälpt många att få mer betalt när dokumentationerna är kompletta. Men vi har även pressat priset för många köpare där den har varit bristfällig eller saknats. Ska ni hyra kan det vara värdefullt att låta oss göra en besiktning och granska avtalet, så att inte alla kostnader för att tillgodose lagar, regler och förordningar hamnar på er verksamhet.