Brandskydd & SBA

Fastighetsbesiktningar


Vi utför alla typer av säkerhetsbesiktigar och anpassar fastigheter och verksamheter till gällande lagkrav och skapar dokumentationer. Dessa ligger sedan till grund för bygglov, SBA-dokumentationer och försäkringsvillkor.

Innan ni går in i ett avtal 


Beställ alltid en besiktning av oss innan, så ni inte betalar ett överpris eller får oväntade överraskningar i framtiden. Låt oss även analysera gränsdragningarna i avtalet, så att de stämmer överens med Lagen om Skydd mot Olyckor.