Göteborgs Brand & Säkerhet 

Välkommen till oss


Vi har skapat trygghet i över 30 år och jobbat med förebyggande brandskyddsarbete.
Nu tar vi nästa steg och erbjuder ett webbaserat SBA-system, där alla berörda parter jobbar tillsammans på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som lagar, förordningar, försäkringsvillkor och hyresavtal följs till punkt och pricka.
-Vi tycker det ska vara enkelt...

Vårt mål


Att sprida information och öka kunskapen om lagar, regler, villkor och på så sätt minska risken för olyckor. 

Därför har vi lagt ner mycket energi på att skapa det perfekta avtalet mellan fastighetsägare och hyresgäst där  -all säkerhet enligt Lagen om Skydd mot Olyckor ingår i hyran.
-Att ta ett klokt beslut...