Tänk efter före!


Lagen om Skydd mot Olyckor
 kan verka svår och omständlig till en början då den gäller korsvis mellan ägare och nyttjare. Med rätt verktyg och bra planering skapar SBA-arbetet ett stort mervärde för alla berörda parter.
P
roblemet är oftast bara okunskap, vilket gör att dessa brister sällan kommer fram förrän någon tillsynsmyndighet hälsat på, eller om olyckan skulle vara framme!

Tänk efter när försäkringarna ska förnyas/tecknas, då bör/skall försäkringsbolagen ställa frågor som berör verksamhetens art/förändringar, säkerhet, lagar och SBA, då allt detta påverkar hur försäkringen gäller. 

Tänk även till när ni hyr/hyr ut, då hyresavtalen försöker reglera det korsvisa ansvaret med texter som "hyresgästen ansvar för myndighetskrav", eller i bästa fall har man en lite mer detaljerad gränsdragningslista som är tänkt att klargöra ansvarsfrågan, men vissa saker går inte att avtala bort.

Vad händer om hyresgästen inte är lagexpert eller "misstolkar" sitt ansvar?

Vad händer om fastighetsägaren inte utför sin informationsplikt, eller missar att begära in SBA-dokumentationerna? 

Här kan det bli lite knepigt! Man bryter inte bara mot kontrakt och lagar, utan parternas försäkringar kanske inte längre gäller som det är tänkt! 


Med vårt Allti1-avtal löser ni allt på en gång! Vi länkar samman er och berörda parter med alla tjänster ni kan tänka er!
Ett helt nytt kostnadseffektivt sätt, samtidigt som alla regler, förordningar, försäkringsvillkor och hyresavtal följs till punkt och pricka. 


Det ska vara enkelt att ta ett klokt beslut!

Ta en kontakt så löser vi resten!