Lagen om Skydd mot Olyckor

Ett korsvist ansvar


Lagen om Skydd mot Olyckor
 (LSO) trädde ikraft 2004-01-01 och kräver att respektive kommun skall tillse att brandskyddet och säkerheten förbättras, samt att alla tar sitt ansvar.
Brand och Säkerhetsfrågor skall nu prioriteras först och idag finns lagen inskriven i försäkringsvillkor och förordningar.

 
Lagen flyttade över hela brand & säkerhetsansvaret till fastighetsägaren och hyresgästen i ett korsvis ansvar, där fastighetsägaren är sammankallande och juridiskt ansvarig.

Syftet med SBA-arbetet är att sprida intern kunskap om brand och utrymning för att kunna minska person och egendomsskador.
 

Utbildning & Dokumentation


Alla verksamheter behöver utbilda sin personal/brandgrupp och utföra
regelbundna SBA-ronder.

D
okumentationen skall finnas på alla arbetsplatser samt vidarerapporteras till fastighetsägaren om någon myndighet/försäkringsbolag vill göra en kontroll, eller om olyckan skulle vara framme!

För att kunna skapa en juridisk grund för SBA-dokumentationen behöver först fastigheternas brandskyddstekniska klasser besiktigas, samt tillse att rätt skydd finns för räddning, utrymning och egna släck insatser.

Med vårt 
Allti1-avtal löser ni allt på en gång! 

Ta en kontakt så löser vi resten!