SBA-Systematiskt Brandskydds Arbete

Egenkontroller ett lagkrav


SBA-arbete innebär att man utför internkontroller/egenkontroller i alla fastigheter och på arbetsplatser. Detta arbetssätt/krav kom till i lagen 2004 för att öka kunskapen om brand och utrymning för att rädda liv och minska egendoms skador. Tanken är mycket bra, men det ställer höga krav på alla verksamheter och framför allt fastighetsägare, som är sammankallande och juridiskt ansvariga för allt som händer i fastigheten, tillsammans med nyttjaren i ett korsvist ansvar.

För att underlätta detta arbete har vi sammanställt allt i ett webbaserat system där alla parter kan tillgodose myndighetskrav och försäkringsvillkor gällande Lagen om Skydd mot Olyckor, där
 förvaltare, fastighetsägare, hyresgäster och servicetekniker jobbar tillsammans på ett nytt, enkelt och kostnadseffektivt sätt. 

 

Webb SBA 


Logga in på GBGbrand.se och gör era SBA-kontroller regelbundet med några enkla klick på telefon, surfplatta eller annan digital enhet och rapporteringen sker automatiskt till alla berörda parter, utan massa krångliga ritningar.
Fri support och utbildningar för brandskyddsgrupper och brandskyddsansvariga. 

Fråga efter Allti1-avtalet så blir det lätt att komma igång och lej inte bort egenkontrollerna, då s
yftet är att sprida intern kunskap! 

Görs detta rätt så är det något vi alla tjänar på i längden, samt att det skapar ett stort mervärde för både personal och verksamhet.

Ta en kontakt så löser vi resten!