Att tänka på innan avtal

Det korsvisa ansvaret & Bygglov 


Innan ni går in i ett avtal, är det mycket viktigt att sätta sig in i Lagen om Skydd mot Olyckor så att båda parter förstår vad som förväntas av varandra.
Vissa saker går inte att avtala bort då lagen gäller korsvis och ingen part vill stå med tveksamheter i framtiden

Glöm inte att kontrollera så verksamheternas art stämmer överens med fastighetens bygglov.  

Besiktning & Dokumentation


Låt oss besiktiga lokalen/fastigheten som ni tänker hyra/köpa, det finnas mycket pengar att tjäna där, samt att ni slipper tråkiga överraskningar i framtiden. 

Fråga alltid efter brandskyddsdokumentationen och tillse att det finns ett fungerande 
SBA-arbete. Detta är värdehandlingar som ligger till grund för myndighetskontroller och försäkringsbolagens bedömningar om olyckan skulle vara framme.

Ta en kontakt så löser vi resten!