Brandgrupp eller Brandskyddsansvarig 

Utbildning & SBA-arbete


Ibland tilldelas någon titeln "brandskyddsansvarig", då alla arbetsplatser enligt Lagen om Skydd mot Olyckor kräver att man har namngivna ansvarspersoner, på lite större arbetsplatser krävs en brandgrupp.
Som tur är så har de flesta fått den utbildning som krävs och vet vad det innebär att 
hålla verksamhetslokalen med skyddsutrustning för brand och utrymning samt genomföra SBA-kontroller.

Tänk på att all personal ska träna på brand och utrymning med jämna mellanrum samt att SBA-protokollen återrapporteras till fastighetsägaren!

Har ni vårt Allti1-avtal så ingår alla utbildningar!

Ta en kontakt så löser vi resten!