Verksamhets hyresgäst

Nyttjaren av lokalen har ansvaret


Som företagare är det ert ansvar att hålla verksamhetslokalen med skyddsutrustning för brand, räddning och utrymning samt utföra egenkontroller enligt Lagen om Skydd mot Olyckor
Det spelar ingen roll om ni bara hyr en del av lokalen/fastigheten, hyr i andra hand eller bara lånar den tillfälligt. I juridisk mening är ni alltid nyttjanderättshavare och har ansvar för kundernas och personalens säkerhet.
Utbilda och namnge ansvarspersoner i brandgrupp, eller "brandskyddsansvarig" samt utföra SBA-egenkontroller och återrapportera till fastighetsägaren. 

Avtal & SBA


Det är fastighetsägarens ansvar att informera om lagkraven, men tyvärr sker detta ibland endast genom hyresavtalet, som i efterhand kan vara svårt att tolka samt reda ut vem som brustit i ansvarsfrågan.
Det är därför extra viktigt att ni sköter er del av det juridiska ansvaret. 

Tänk även på att arkivera SBA-protokollen om någon myndighet skulle komma på besök, 
eller om olyckan skulle vara framme. 
Om fastighetsägaren mot förmodan inte står för sin del i arbetet, kan ansvaret falla tillbaka på er verksamhet, då lagen gäller ”korsvis”.

Med vårt Allti1-avtal löser ni allt på en gång!

Ta en kontakt så löser vi resten!